CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ Ý VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ Ý VIỆT

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ Ý VIỆT
Tên giao dịch: Y VIET TRAVEL
Mã số thuế: 0109021537
Ngày cấp: 11/12/2019
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoài Đức
Địa chỉ trụ sở: Số Nhà 58, tập thể Minh Hà, làng Di Trạch,, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Chủ sở hữu: Đinh Tiến Thành
Địa chỉ chủ sở hữu: Số Nhà 58, tập thể Minh Hà, làng Di Trạch-Xã Di Trạch-Huyện Hoài Đức-Hà Nội.
Giám đốc:
Ngành nghề kinh doanh: N7912. Điều hành tua du lịch. (Ngành chính)H5229. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.I5590. Cơ sở lưu trú khác.I5629. Dịch vụ ăn uống khác.H4932. Vận tải hành khách đường bộ khác.I5610. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.I5621. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng.N7990. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.I5630. Dịch vụ phục vụ đồ uống.I5510. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.N8299. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.N7911. Đại lý du lịch.
Ghi chú:
Thông tin mang tính chất tham khảo
Để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ Ý VIỆT hoặc tới Địa chỉ trụ sở: Số Nhà 58, tập thể Minh Hà, làng Di Trạch,, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội