CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WALL STREET

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WALL STREET

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WALL STREET
Tên giao dịch: WSI.,JSC
Mã số thuế: 0109261899
Ngày cấp: 10/07/2020
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục thuế Quận Long Biên
Địa chỉ trụ sở: Số 5, Tổ 1, đường Ngô Gia Tự,, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0939570000
Fax:
Chủ sở hữu: Đỗ Xuân Huy
Địa chỉ chủ sở hữu: Số 5, Tổ 1, Đường Ngô Gia tự-Phường Đức Giang-Quận Long Biên-Hà Nội.
Giám đốc:
Ngành nghề kinh doanh: G4610. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. (Ngành chính)H4931. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).H5229. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.I5590. Cơ sở lưu trú khác.I5629. Dịch vụ ăn uống khác.H4932. Vận tải hành khách đường bộ khác.I5610. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.I5621. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng.L6820. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.N7990. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.I5510. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.M7020. Hoạt động tư vấn quản lý.M7110. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.N7912. Điều hành tua du lịch.N8299. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.P8560. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.N7911. Đại lý du lịch.
Ghi chú:
Thông tin mang tính chất tham khảo
Để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WALL STREET hoặc tới Địa chỉ trụ sở: Số 5, Tổ 1, đường Ngô Gia Tự,, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội