CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VƯƠNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VƯƠNG PHÁT

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VƯƠNG PHÁT
Tên giao dịch: VUONG PHAT CONSTRUCTION AND FURNITURE JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế: 0109301037
Ngày cấp: 11/08/2020
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất – Quốc Oai
Địa chỉ trụ sở: Thôn Yên Nội,, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
Điện thoại:
Fax:
Chủ sở hữu: Vương Tuấn Anh
Địa chỉ chủ sở hữu: Thôn Yên Nội-Xã Đồng Quang-Huyện Quốc Oai-Hà Nội.
Giám đốc:
Ngành nghề kinh doanh: F4101. Xây dựng nhà để ở. (Ngành chính)F4211. Xây dựng công trình đường sắt.F4221. Xây dựng công trình điện.F4330. Hoàn thiện công trình xây dựng.G4759. Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,ghế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc.hàngc.doanh.F4322. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí.G4663. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.C3100. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.F4223. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc.F4299. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.F4321. Lắp đặt hệ thống điện.G4773. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.F4312. Chuẩn bị mặt bằng.F4212. Xây dựng công trình đường bộ.F4222. Xây dựng công trình cấp, thoát nước.F4329. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.M7110. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.G4752. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanh.F4229. Xây dựng công trình công ích khác.F4291. Xây dựng công trình thủy.F4311. Phá dỡ.F4390. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.G4649. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.M7410. Hoạt động thiết kế chuyên dụng.N8299. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.F4102. Xây dựng nhà không để ở.F4292. Xây dựng công trình khai khoáng.F4293. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo.C3290. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
Ghi chú:
Thông tin mang tính chất tham khảo
Để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT VƯƠNG PHÁT hoặc tới Địa chỉ trụ sở: Thôn Yên Nội,, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Hà Nội